Ubezpieczenie NNW - czym jest i co obejmuje? | BLOG | Cubii.pl
ubezpieczenie następstw

Ubezpieczenie NNW – czym jest i co obejmuje?

Czym jest ubezpieczenie NNW? Jaki jest jego zakres? Czy jest obowiązkowe? To najczęstsze pytania, jakie zadają sobie osoby rozważające polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzi na nie znajdziesz w naszym artykule!

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, to polisa od skutków nagłych i niespodziewanych zdarzeń, wywołanych przez czynniki zewnętrzne. Co istotne, chroni ono ludzi, a nie mienie – wypłacane jest w przypadku uszczerbku na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego. Oferowane jest jako oddzielny produkt ubezpieczeniowy bądź jako dodatkowy element innych polis – np. komunikacyjnych czy turystycznych. Ubezpieczenie NNW obejmuje skutki wypadków zaistniałych w Polsce i na całym świecie i działa 24 godziny na dobę.

NNW generalnie jest ubezpieczeniem dobrowolnym – jednak, zgodnie z prawem, pewne grupy zawodowe muszą z niego korzystać. Zalicza się do nich m.in. zawodników sportowych oraz organizatorów i pośredników turystyki.

Zakres ubezpieczenia NNW

Standardowo ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci – jeśli spowodowane są nieszczęśliwym wypadkiem. Zakres polisy można rozszerzyć, dostosowując ją do swoich potrzeb i trybu życia. W przypadku rozszerzonego NNW świadczenia mogą być wypłacane m.in. w przypadku trwałej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu czy do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji – oczywiście wynikających z nieszczęśliwego wypadku.

Co jednak uznawane jest za nieszczęśliwy wypadek przez towarzystwa ubezpieczeniowe? W ten sposób kwalifikuje się zdarzenia:

  • nagłe,
  • spowodowane przyczyną zewnętrzną,
  • niezależne od woli oraz fizycznego i psychicznego stanu ubezpieczonego.

Ponadto ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli do nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego doszło np. po spożyciu alkoholu, podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu, podczas bójki, w wyniku samookaleczenia czy w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Wykup ubezpieczenie NNW w Chorzowie i Katowicach!

Chcesz wykupić ubezpieczenie NNW w Katowicach lub Chorzowie? W naszym Centrum Ubezpieczeń znajdziesz szeroką ofertę polis, dopasowanych do różnych potrzeb. Oferujemy ubezpieczenia NNW komunikacyjne, turystyczne, indywidualne, grupowe – i wiele więcej! U nas porównasz oferty różnych, wiodących towarzystw ubezpieczeniowych i znajdziesz polisę szytą na miarę.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o ofercie ubezpieczeń NNW w Chorzowie i Katowicach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *