Zarabianie na leasingu! - jedyny taki projekt w Polsce!

Zaufało nam już wielu Zaufaj i TY!

DLACZEGO ZAPRASZAMY DO ZARABIANIA NA LEASINGU?

To alternatywa dla tych, którzy dysponują wolnymi środkami finansowymi, a nie są zadowoleni z zysków osiąganych na lokatach bankowych czy też z niepewnych zysków osiąganych lokując swoje pieniądze na przykład w funduszach inwestycyjnych. To alternatywa dla tych, którzy chcą wiedzieć ile zarobią i w jakim czasie. 

Główny zespół tej firmy leasingowej, działającej od ponad 7 lat, tworzą managerowie z dwudziestoletnią praktyką na rynku kapitałowym, finansowym i w środowisku inwestorskim w Polsce. To pierwszy i jedyny taki projekt w Polsce.

Umowę leasingu zawierają dwie strony: leasingodawca, który nabywa dany przedmiot czy też urządzenie (w związku z tym jest jego właścicielem) i leasingobiorca, który za z góry określoną w umowie opłatę miesięcznego czynszu (miesięczna „rata”) decyduje się na jego wydzierżawienie. Leasingowany sprzęt jest potrzebny leasingobiorcy w prowadzeniu swojego biznesu, ponieważ dzięki niemu będzie mógł uzyskiwać większe zyski i więcej zarabiać. Zawarcie umowy leasingu poprzedza przeprowadzenie dokładnej analizy finansowej firmy leasingobiorcy. Szczególnemu badaniu podlega model jego biznesu, płynność finansowa jego firmy, jej perspektywy rozwoju i wypracowywania zysku w powiązaniu z koniecznością zainwestowania w określony przedmiot lub urządzenie, które właśnie ma być leasingowane, a także z możliwym do zaakceptowania kosztem jego pozyskania. Korzyści finansowe mają bowiem odnieść obie strony tej umowy, zarówno leasingobiorca jak i leasingodawca.

Firma leasingowa zaprasza do wspólnego zarabiania na leasingach i pomnażania swojego kapitału innych inwestorów, zarówno osoby prywatne jak i firmy. Za zainwestowany kapitał proponuje zysk 11,25% w pierwszym, 18 miesięcznym okresie inwestowania oraz 46,25% za cały okres inwestycji, to jest za 66 miesięcy. Daje to średni zysk, w zależności od długości trwania inwestycji od 7,5% do 9,5% w ciągu roku. Pierwszy okres inwestowania trwa 18 miesięcy, kolejne cztery okresy trwają po 12 miesięcy, czyli cały cykl trwa 66 miesięcy. Po tym okresie rozpoczyna się nowy 66-o miesięczny cykl inwestycji. Jako potwierdzenie zainwestowanych środków inwestor otrzymuje weksel lub kilka weksli, w zależności od wysokości zainwestowanego kapitału. Aktualnie emitowane są weksle o nominałach 5.000 zł, 20.000 zł oraz 50.000 zł. Emisja danej serii o określonej łącznej wartości trwa 3 miesiące. Po czym następuje kolejna emisja i kolejna seria. Inwestycję można zakończyć po każdym rocznym okresie inwestycji (poza pierwszym okresem, który trwa 1,5 roku), informując wcześniej o tym zamiarze emitenta weksli.

Bezpieczeństwo inwestycji

O bezpieczeństwie proponowanej inwestycji świadczą między innymi jej zabezpieczenie:

 1. Jako zabezpieczenie i potwierdzenie zainwestowania swoich pieniędzy inwestor otrzymuje najstarszy papier wartościowy emitowany w oparciu o ustawę Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 roku – weksel. Weksle te przechowywane są w depozycie notarialnym (u notariusza), który dba o ich bezpieczeństwo, a nad prawidłowością kwartalnych wypłat kuponów z weksli (zysków) czuwa Administrator Zastawu.
 2. Ważnym zabezpieczeniem jest również fakt, że dopóki leasingobiorca nie zapłaci ostatniego czynszu za leasingowany sprzęt – firma leasingowa na mocy prawa własności środków trwałych jest ich właścicielem (art. 589 Kodeksu Cywilnego).
 3. Dodatkowo sprzęt ten jest zabezpieczany na innym majątku leasingobiorcy, jego wpłatą własną i oświadczeniem, na mocy którego dobrowolnie poddaje się egzekucji
  w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na rzecz Administratora Zabezpieczeń.
 4. Również istotnym elementem zabezpieczenia jest sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta w wysokości 120% łącznej sumy cen weksli danej serii.
 5. Wraz z zawarciem umowy każdy inwestor otrzymuje harmonogram płatności kuponów z weksla, dzięki czemu dokładnie wie ile zarobi i w jakim czasie. Na bieżąco kontroluje swoją inwestycję i monitoruje otrzymywane wpłaty. Po zakończonym okresie inwestowania otrzyma zwrot kapitału i może rozpocząć kolejny cykl inwestycyjny.

Te zabezpieczenia sprawiają, że jest to bezpieczny sposób pomnażania swojego kapitału we współpracy z bezpieczną, bo dobrze zabezpieczoną firmą.

DLA SPRZEDAWCÓW PROPONUJEMY:

 • Współpracę ze sprawdzonym i zaufanym emitentem (dla klientów) jak i partnerem biznesowym (dla dystrybutorów);
 • Możliwość sprzedaży innowacyjnego, bezpiecznego produktu jakim jest weksel;
 • Konstrukcję produktu (reinwestycja), która umożliwia budowanie dochodu pasywnego;
 • Współpracę w bezpiecznym otoczeniu prawnym, bowiem weksle są wyłączone z rygorów ustawy dotyczących oferty publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • Możliwość budowy swojej sieci sprzedaży i powiększania swojego dochodu;
 • Możliwość wykorzystania reklamy i tym samym zwiększenia swojej sprzedaży i swojego dochodu;
 • Wsparcie sprzedażowe na każdym etapie, szkolenia, dokumenty, obsługę i komunikację z inwestorami;
 • Przygotowanie dodatkowego narzędzia pracy – strony internetowej umożliwiającej zdalny proces obsługi inwestora i sprzedaży wraz ze strefą dla dystrybutora, łatwa sprzedaż także dla inwestorów spoza terytorium RP, działamy bez ograniczeń

Zapraszamy do współpracy i zarabiania za naszym pośrednictwem