Ubezpieczenia Biznesowe - Katowice i Chorzów ✅ Centrum Ubezpieczeń

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem biznesowym dla Twojej firmy?

Zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia biznesowego za naszym pośrednictwem.
Dopasujemy ją do państwa indywidualnej sytuacji i potrzeb.

Chroni majątek firmy przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych oraz od kradzieży i rabunku. Dodatkowo można to ubezpieczenie poszerzyć o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, NNW pracowników, OC z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności, Ubezpieczenie Assistance, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie dla osób decyzyjnych w spółkach ma za zadanie chronić majątek prywatnych osób oraz majątek spółki przed stratami spowodowanymi ich błędnymi decyzjami podczas pracy.

To ochrona życia i zdrowia pracownika i jego najbliższych, pomoc finansowa w wypadkach losowych.

Dodatkowa ochrona Pracowników w czasie zagrożenia koronawirusem

To ochrona zdrowia pracownika i jego najbliższych, zapewniająca możliwość leczenia się i profilaktyki, bez skierowań do lekarzy specjalistów, kolejek i długich terminów oczekiwania na wizytę.

To gwarancja zawarcia kontraktu

  • Wadialna
  • Należytego wykonania kontraktu
  • Zwrotu zaliczki
  • Usunięcia wad i usterek

To ubezpieczenie dla tych, dla których bardzo cenny jest sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy.

To ubezpieczenie dla tych, dla których bardzo ważne jest, by wykreowany przez nich biznes w każdej sytuacji życiowej służył tym, z myślą o których powstał.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY
UBEZPIECZENIA FIRMY
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM