Ubezpieczenie właściciela firmy - LIST

Katowice 27.11.2022

Maja Lech
Tel.508-34-66-94

SZANOWNI PAŃSTWO,

WŁAŚCICIELE FIRM,
WSPÓLNICY, UDZIAŁOWCY

Są tysiące doradców, którzy zajmują się tymi wszystkimi nudnymi rzeczami, którymi zazwyczaj zajmują się ludzie od ubezpieczeń. My przede wszystkim zajmujemy wieloma niecodziennymi ale praktycznymi i niezwykle korzystnymi rozwiązaniami, których nigdzie Państwo nie znajdziecie.
Programy, które konstruujemy, w obliczu niespodziewanych zdarzeń losowych zapewniają:

 • płynność finansową firmy,
 • ciągłość funkcjonowania firmy,
 • uruchomienie wcześniej przemyślanej i zaplanowanej sukcesji,
 • zabezpieczenie dochodu na niezmienionym lub podwyższonym poziomie.

A w związku z prowadzeniem działalności i funkcjonowaniem przedsiębiorstw proponujmy zawarcie umowy ubezpieczenia:

 • Firm (majątku, pracowników)
 • OC z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności
 • OC zawodowej (obowiązkowej i dobrowolnej)
 • D&O
 • Gwarancji wadialnej
 • Gwarancji należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancji zwrotu zaliczki
 • Gwarancji usunięcia wad i usterek

Do każdego przypadku podchodzimy unikatowo i indywidualnie.
Efektem i mottem naszej pracy jest unikanie problemów i rozwiązywanie ich zanim się pojawią. Państwo też macie ten wybór.
Każdemu gratulujemy wykreowania biznesu i prosimy o zastanowienie się, czy równie istotne jest jego zabezpieczenie, by dalej – w każdej sytuacji życiowej – służył tym, z myślą o których powstał.

Maja Lech