Ubezpieczenia zdrowotne - Katowice - CUBII

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE – to szczególnie cenne ubezpieczenia dla tych wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie i czas. Chcą zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych. Chcą to robić w renomowanych placówkach medycznych, mając do wykorzystania najnowocześniejszy sprzęt i technologie medyczne, co gwarantuje szybki powrót do zdrowia. To ubezpieczenia umożliwiające dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie i w komfortowych warunkach, do nielimitowanych wizyt u lekarzy specjalistów, wykonywania badań diagnostycznych, czy też zabiegów rehabilitacyjnych bez kolejek, bez skierowań i długich terminów oczekiwania. W przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia takie oczekiwanie może trwać kilka miesięcy, a nawet lat! Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu można wybrać dogodną dla siebie placówkę medyczną, z usług której zamierza się skorzystać i ustalić konkretną datę i godzinę wizyty, zabiegu czy też badania. Wizytę taką można umówić za pomocą infolinii, która czynna jest przez 7 dni w tygodniu, bezpośrednio w danej placówce lub on-line. Szeroki zakres świadczeń medycznych można jeszcze uzupełnić o pomocą doraźną i świadczenie za pobyt ubezpieczonej osoby w szpitalu.

Ubezpieczenia te można zawrzeć w formie polisy indywidualnej lub grupowej, dla pracowników danej firmy. W formie indywidualnej do wyboru są trzy możliwości: może to być ubezpieczenie dla jednej osoby, dla małżonków/partnerów lub dla rodziny, czyli małżonków/partnerów i ich dzieci, bez względu na liczbę. Bardzo podobne są konstrukcje tych ubezpieczeń w ujęciu grupowym. Zarówno polisę indywidualną jak i grupową zawiera się na 12 miesięcy i są one automatycznie odnawiane. Podobnie jak w grupowym ubezpieczeniu na życie pracownicy wraz z ubezpieczającym mogą wybrać dla siebie odpowiedni wariant ubezpieczenia zdrowotnego lub kilka wariantów, z zachowaniem minimalnej liczby osób w każdym z wariantów. Mogą też do umowy dołączyć swoich współmałżonków/partnerów i ich dzieci, jeśli wybiorą taki wariant (z zachowaniem minimalnej liczby ubezpieczonych w każdym z wariantów).

Jak przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego

U jednych ubezpieczycieli do ubezpieczenia zdrowotnego można przystąpić
w wieku od urodzenia do ponad 80 roku życia, bez badań medycznych i bez względu na stan zdrowia, nawet lecząc już jakieś poważne zachorowanie (na przykład nowotwór) czy też będąc w ciąży. Natomiast u innych ubezpieczycieli będzie to możliwe w wieku do 65 lat, u jeszcze innych dopiero po wypełnieniu ankiety medycznej. Osoby leczące się na niektóre choroby mogą już nie mieć szansy na zawarcie takiej umowy.

Czym różnią się ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne na rynku ubezpieczeniowym proponuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Różnią się one między sobą przede wszystkim ceną, uzależnioną głównie od konstrukcji wariantów ubezpieczenia oraz placówkami medycznymi współpracującymi z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Ceny tego rodzaju ubezpieczeń kształtują się zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od wybranego wariantu. Im szerszy zakres usług medycznych danego wariantu, tym oczywiście wyższa cena.

Warianty ubezpieczeń poza ceną różnią się przede wszystkim liczbą dostępnych lekarzy specjalistów w ramach danego wariantu, zakresem i rodzajem świadczeń medycznych, liczbą i rodzajem zabiegów ambulatoryjnych i badań laboratoryjnych. Niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych w swoich ubezpieczeniach zdrowotnych nie mają w zakresie na przykład wizyt w gabinecie dentystycznym, natomiast proponują raz do roku przegląd stomatologiczny.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zdrowotnego każdy przystępujący do tego rodzaju ubezpieczenia otrzymuje komplet materiałów informacyjnych o ubezpieczycielu i o samym ubezpieczeniu – warunki ogólne – oraz wykaz placówek medycznych w całej Polsce, z dokładnym wyszczególnieniem wszystkich świadczeń medycznych w ramach określonych wariantów i ewentualnych limitach skorzystania z danych świadczeń w ciągu roku ubezpieczenia i oczywiście z ceną każdego wariantu. W przypadku skorzystania z płatnych usług medycznych w placówce, której nie ma na liście, ubezpieczony  może liczyć na refundację poniesionych w związku z tym kosztów.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość „odbycia” konsultacji lekarskiej przez Internet, bez wychodzenia z domu, czy też bez zwalniania się z pracy. Ubezpieczony może w ten sposób otrzymać nie tylko e-receptę, ale nawet L4. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem przed zawarciem umowy otrzymują wykaz lekarzy specjalistów, z którymi takie internetowe konsultacje będą możliwe.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZA NASZYM POŚREDNICTWEM