Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w Katowicach i całej Polsce ☀️

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych
w Katowicach i całej polsce

Ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
To najlepsza ochrona pod słońcem

Ubezpieczenie Fotowoltaiki

UBEZPIECZENIE INSTALACJI ENERGII ODNAWIALNEJ (paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) – jest to ubezpieczenie przeznaczone dla osób fizycznych, którzy chcą objąć ochroną ubezpieczeniową posiadane instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym, umożliwiającym ich użytkowanie, czyli kompletne i gotowe do pracy już po zainstalowaniu. Mogą być zainstalowane we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia zarówno na budynku mieszkalnym, gospodarczym albo na budowli.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skutki szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń losowych:

 • dewastacji
 • gradu
 • huku ponaddźwiękowego
 • huraganu
 • lawiny
 • naporu śniegu
 • osuwania się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • pożaru
 • powodzi
 • przepięcia (szkód elektrycznych)
 • trzęsienia ziemi
 • uderzenia pioruna
 • uderzenia pojazdu
 • upadku obiektu
 • upadku statku powietrznego
 • wandalizmu
 • zalania.
 • utraty lub zaginięcia wskutek kradzieży z włamaniem albo rozboju
 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z w/w zdarzeniami losowymi.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, a także poniesione koszty, niezbędne w procesie naprawy, demontażu i montażu części ubezpieczonych przedmiotów.

Warunki ogólne podają dokładną informację, jak powinien być zabezpieczony teren, na którym znajdują się ubezpieczane przedmioty.

KUP UBEZPIECZENIE

Aby dowiedzieć się jeszcze więcej i samodzielnie kupić ubezpieczenie prosimy kliknąć w poniższy przycisk, a następnie „KUP ONLINE„.