Ubezpieczenie diagnozy medycznej | Ekspercka opinia | CUBII.PL

Ubezpieczenie diagnozy medycznej
Medipass

To ubezpieczenie, dzięki któremu ubezpieczony ma możliwość uzyskania medycznej opinii eksperckiej (przygotowanej przez lekarzy wybranych spośród 1000 współpracujących lekarzy ekspertów z 36 krajów na 5 kontynentach), w ciągu 14 dni od dostarczenia kompletu
dokumentacji medycznej, dowie się z niej co mu dolega,
jak powinien się leczyć i gdzie może uzyskać pomoc.

To ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej, dotyczącej schorzenia nabytego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Można z takiej polisy skorzystać, gdy w sytuacji zachorowania trudno jest lekarzom w Polsce jednoznacznie postawić diagnozę, gdy jest jej brak lub dla ubezpieczonego ważne jest jej potwierdzenie. Można też uzyskać taką diagnozę – opinię ekspercką – nie mając postawionej diagnozy zachorowania przez lekarza w Polsce. 

Jest to ubezpieczenie roczne, które rozpoczyna się po dwóch miesiącach od podpisania umowy ubezpieczenia. Występuję w formie indywidualnej, rodzinnej (małżonkowie, partnerzy i ich dzieci) lub grupowej. Dziecko to osoba do 18-ego roku życia, jeśli pracuje lub do 24-ego roku życia, jeśli studiuje. Do tej umowy może przystąpić osoba bez względu na wiek i bez ankiety medycznej. 

Medyczną opinię ekspercką otrzymuje się w języku polskim w ciągu 14 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentacji medycznej – bez koniczności jej tłumaczenia. Przygotowują ją  lekarze specjaliści (z tytułem naukowym co najmniej doktora) wybrani pod kątem danego schorzenia spośród 1000 lekarzy ekspertów współpracujących w tym projekcie, z 36 krajów na 5 kontynentach. W zależności od diagnozowanego przypadku taką opinię przygotowuje jeden lekarz lub zespół lekarzy

Od momentu zgłoszenia opiekunem ubezpieczonego zostaje lekarz polskojęzyczny, który pomaga ubezpieczonemu w skompletowaniu dokumentacji medycznej, udziela mu rad wskazówek i cały czas monitoruje proces diagnozowania. 

Opinie ekspertów obejmują swoim zakresem: ortopedię, kardiologię, kardiochirurgię, neurologię, neurochirurgię i onkologię. Na uwagę zasługuje fakt, że onkologia obejmuje wszystkie przypadki zachorowań bez względu na rodzaj nowotworu

Ubezpieczony otrzymuje opinię ekspercką w formie pisemnego raportu w języku polskim oraz informację o ekspercie wydającym tę opinię. Może również otrzymać wykaz zagranicznych placówek medycznych (lub polskich) przeprowadzających zaproponowany w opinii plan leczenia.


 Cały proces można przedstawić następująco:

ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE  •  WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA •  PRZYDZIELENIE OPIEKUNA • KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ • WYBÓR EKSPERTA •  UZYSKANIE OPINII

KUP UBEZPIECZENIE Diagnozy medycznej

Aby dowiedzieć się jeszcze więcej i samodzielnie kupić ubezpieczenie diagnozy medycznej
prosimy kliknąć w poniższy przycisk,

a następnie "KUP ONLINE".