Ubezpieczenie MiniCasco dla Twojego samochodu! - Katowice | Chorzów

Ubezpieczenie Mini Casco

Minicasco chroni przed wybranymi zdarzeniami drogowymi, które wydarzyły się z winy kierującego pojazdem.
Sprawdź szczegóły i wykup ubezpieczenie Minicasco.

UBEZPIECZENIE MINICASCO

MINICASCO – to ubezpieczenie pojazdów autocasco w wersji mini. Najczęściej można go wykupić tylko z ubezpieczeniem OC pojazdu. Ubezpieczyciele uzależniają możliwość zawarcia tego ubezpieczenia także od rodzaju pojazdu, jego wartości i wieku. Nie można ochroną tego ubezpieczenia objąć na przykład pojazdów o DMC powyżej 3,5 t., wartości powyżej 40.000 zł, w wieku do 3 lat eksploatacji lub powyżej 15 lat. Różny jest też zakres tego ubezpieczenia proponowany przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie to obejmuje szkody (zniszczenie, utratę lub uszkodzenie), powstałe zarówno w pojeździe jak i w jego wyposażeniu, wskutek zdarzeń losowych wymienionych w warunkach ogólnych:

 • kradzieży;
 • szkody całkowitej (koszt naprawy uszkodzonego pojazdu wynosi ponad 70% jego wartości);
 • zderzenia ze zwierzęciem;
 • żywiołów (pożaru i niektórych klęsk żywiołowych (np. gradobicia, huraganu, powodzi, lawiny).

O wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia minicasco decyduje właściciel pojazdu. Różnice między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi są znaczne. Jedne towarzystwa ubezpieczeniowe na przykład w zakresie ubezpieczenia minicasco nie obejmują szkód powstałych wskutek zderzenia się z innym pojazdem, zwierzęciem lub z przedmiotem. Inne dają taką możliwość. Jeśli właściciel pojazdu wykupi ubezpieczenie „szkody całkowitej” z inną opcją tego ubezpieczenia, to w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie zostanie wypłacone, nawet jeśli do takiej szkody dojdzie w przypadku zderzenia się z innym pojazdem, przedmiotem lub wskutek wandalizmu. 

Ubezpieczenia Minicasco bywają tak konstruowane (w zależności od ubezpieczyciela), że zawierają udział własny właściciela pojazdu w szkodzie określony procentowo lub kwotowo, albo franszyzę integralną określoną kwotowo. Udział własny w szkodzie w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych można wykupić, inne nie stosują go w ogóle. W praktyce oznacza to, że właściciel pojazdu pokrywa określony procent wartości powstałej szkody, na przykład 20%. Jeśli szkoda pojazdu zostanie wyceniona na 2000,00 zł,  jego właścicielowi zostanie wypłacone 1600,00 zł odszkodowania. Natomiast franszyza integralna oznacza, że jeśli szkoda pojazdu będzie oceniona na kwotę poniżej określonej wartości (na przykład poniżej 300,00 zł), to w ogóle nie będzie wypłaty odszkodowania. Jeśli jednak szkoda przekroczy tą wartość chociażby o złotówkę – zostanie wypłacona w pełnej wysokości, czyli właściciel otrzyma 301,00 zł. Są towarzystwa, które podobnie jak w przypadku udziału własnego, franszyzy integralnej nie stosują. Wypłacają każdą należną szkodę bez względu na jej wartość. Z kolei  niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania za szkodę częściową, ograniczając wypłatę  odszkodowania tylko do przypadku, gdy pojazd ulegnie zniszczeniu lub utracie w 100%. W przypadku szkody częściowej wypłata odszkodowania występuje na podstawie kosztorysu, często bez uwzględnienia amortyzacji części.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zgodne są co do tego, że jeśli pojazd zostanie uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (na przykład pozostawienie otwartego pojazdu z kluczykami, który zostanie skradziony) lub wskutek umyślnego działania (na przykład sam celowo go podpali) to odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Ubezpieczenie Minicasco nie obejmie też szkód:

 • powstałych podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, środków psychotropowych;
 • powstałych podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem bez ważnych uprawnień;
 • spowodowanych działaniami wojennymi;
 • powstałych podczas wykonywania przestępstwa;
 • powstałych, gdy ubezpieczony pojazd wykorzystywano niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • powstałych w wyposażeniu pojazdu, które nie było wymienione w polisie;
 • jeśli była to awaria pojazdu;
 • powstałe podczas wyścigów, konkursów, treningów.

Pełny wykaz wyłączeń zawsze znajduje się w warunkach ogólnych.

Ubezpieczenie Mini Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, towarzystwa ubezpieczeniowe same tworzą warunki ogólne, stąd tak duże różnice między nimi w każdym zakresie. Dotyczy to także obszaru działania tego ubezpieczenia. U jednych ubezpieczycieli ochroną objęte są tylko zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Europy, z wyłączeniem odpowiedzialności w przypadku kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii. U innych tylko na terenie Polski.

Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla klientów, które za stosunkowo niską składkę (w porównaniu do ceny ubezpieczenia autocasco) chcą zabezpieczyć swój pojazd przede wszystkim przed ryzykiem kradzieży lub skutkami żywiołów (klienci najczęściej wymieniają tu gradobicie), rezygnując z uzyskania odszkodowania wskutek wszystkich innych okoliczności, jakie gwarantuje ubezpieczenie autocasco.

Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem ubezpieczenia MiniCasco w Katowicach, Chorzowie lub okolicach – Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub przez formularz kontaktowy

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO WYKUPIENIA
UBEZPIECZENIA MINICASCO
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM