UBEZPIECZENIE INTER TOUR 365 PŁACISZ RAZ – PODRÓŻUJESZ ILE CHCESZ

Szukasz ubezpieczenia podróżnego dla zawodów medycznych? Dobrze trafiłeś!
Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty i skontaktuj się z nami

UBEZPIECZENIE INTER TOUR 365
PŁACISZ RAZ – PODRÓŻUJESZ ILE CHCESZ

Rekomenduję osobom wykonującym zawód lekarza lub inny zawód medyczny wykupienie skierowanego specjalnie do tych grup zawodowych rocznego ubezpieczenia turystycznego, obejmującego swoim zasięgiem cały świat. Szczególnie polecam go osobom, które w ciągu roku kilkakrotnie wyjeżdżają za granicę nie tylko w celach turystycznych, wypoczynkowych połączonych z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych, ale też zawodowo: na sympozja, konferencje, szkolenia.

Ubezpieczenie to, oprócz pokrycia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub odniesienia urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku – nawet jeśli do tych zdarzeń dojdzie pod wpływem alkoholu – pokryje również koszt pomocy assistance w podróży, koszt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego a także pokryje naprawienie szkody rzeczowej albo osobowej wyrządzonej osobie trzeciej podczas wykonywania czynności życia prywatnego lub rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie trwającej podróży.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance w podróży

Najważniejszy element tego ubezpieczenia, bo zabezpieczający życie i zdrowie – UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE W PODRÓŻY – między innymi obejmuje organizację i zwrot:

 • kosztów pobytu w szpitalu, leczenia ambulatoryjnego, stomatologicznego
 • kosztów leczenia zakażenia koronawirusem (covid-19)
 • kosztów transportu „do” i „z” placówki medycznej (a także między placówkami)
 • kosztów transportu do kraju zamieszkania, a także transport zwłok
 • kosztów zakupu lekarstw, środków opatrunkowych i ortopedycznych przepisanych przez lekarza prowadzącego albo osobiście sobie lub wspólnie z nim podróżującym członkom swojej rodziny przez ubezpieczonego lekarza
 • kosztów związanych z ciążą do 32 tygodnia
 • kosztów poszukiwań i ratownictwa
 • bezzwrotną pomoc 1000 zł w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku gotówki pobieranej z banku lub z bankomatu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zdarzenia mogące dotknąć ubezpieczonego wskutek działań wojennych i terroryzmu, które mogą nagle pojawić się w odwiedzanym przez niego kraju.

Najważniejsze informacje

Ubezpieczenie podróżne lekarzy i zawodów medycznych można zawrzeć w wersji indywidualnej lub rodzinnej, z niższą lub wyższą sumą ubezpieczenia, przy czym rodzina to podróżujący wspólnie z ubezpieczonym przedstawicielem zawodu medycznego małżonek/partner oraz dzieci własne, partnera lub przysposobione.

Zawiera się je na okres 12 miesięcy, z nielimitowaną liczbą wyjazdów. Nie trzeba tych wyjazdów nigdzie zgłaszać, natomiast ważne jest, by jeden wyjazd nie trwał dłużej niż 45 dni.

Jakie korzyści wynikają dla Państwa z zawarcia ubezpieczenia w takiej formie?

 • Przede wszystkim oszczędność czasu i odciążenie pamięci. Przed każdym wyjazdem nie trzeba jechać do agenta i pamiętać o wykupieniu kolejnej polisy krótkoterminowej.
 • To także oszczędność pieniędzy, ponieważ polisa roczna jest po prostu tańsza, niż wykupienie kilku polis krótkoterminowych.
 • To także możliwość „samoleczenia się” i swojej rodziny przez ubezpieczonego lekarza.
 • To także pokrycie kosztów leczenia i pomocy assistance w przypadku zakażenia się koronawirusem (covid-19).
 • To także organizacja i pokrycie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwego wypadku, jeśli dojdzie do nich pod wpływem alkoholu.
 • To także dostęp do telefonicznego centrum pomocy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA INTER TOUR 365
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM