Ubezpieczenie podróżne dla lekarzy i zawodów medycznych - Centrum Ubezpieczeń Biznesowych i Indywidualnych

UBEZPIECZENIE INTER TOUR 365 PŁACISZ RAZ – PODRÓŻUJESZ ILE CHCESZ

Szukasz ubezpieczenia podróżnego dla zawodów medycznych? Dobrze trafiłeś!
Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty i skontaktuj się z nami

UBEZPIECZENIE INTER TOUR 365 PŁACISZ RAZ – PODRÓŻUJESZ ILE CHCESZ​

Rekomenduję osobom wykonującym zawód lekarza lub inny zawód medyczny wykupienie skierowanego specjalnie do tych grup zawodowych rocznego ubezpieczenia turystycznego, obejmującego swoim zasięgiem cały świat. Szczególnie polecam go osobom, które w ciągu roku kilkakrotnie wyjeżdżają za granicę nie tylko w celach turystycznych, wypoczynkowych połączonych z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych, ale też zawodowo: na sympozja, konferencje, szkolenia.

Ubezpieczenie to, oprócz pokrycia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub odniesienia urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku – nawet jeśli do tych zdarzeń dojdzie pod wpływem alkoholu – pokryje również koszt pomocy assistance w podróży, koszt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego a także pokryje naprawienie szkody rzeczowej albo osobowej wyrządzonej osobie trzeciej podczas wykonywania czynności życia prywatnego lub rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie trwającej podróży.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE W PODRÓŻY​

Najważniejszy element tego ubezpieczenia, bo zabezpieczający życie i zdrowie – UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE W PODRÓŻY – między innymi obejmuje organizację i zwrot:

 • kosztów pobytu w szpitalu, leczenia ambulatoryjnego, stomatologicznego
 • kosztów leczenia zakażenia koronawirusem (covid-19)
 • kosztów transportu „do” i „z” placówki medycznej (a także między placówkami)
 • kosztów transportu do kraju zamieszkania, a także transport zwłok
 • kosztów zakupu lekarstw, środków opatrunkowych i ortopedycznych przepisanych przez lekarza prowadzącego albo osobiście sobie lub wspólnie z nim podróżującym członkom swojej rodziny przez ubezpieczonego lekarza
 • kosztów związanych z ciążą do 32 tygodnia
 • kosztów poszukiwań i ratownictwa
 • bezzwrotną pomoc 1000 zł w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku gotówki pobieranej z banku lub z bankomatu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zdarzenia mogące dotknąć ubezpieczonego wskutek działań wojennych i terroryzmu, które mogą nagle pojawić się w odwiedzanym przez niego kraju.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE​

Ubezpieczenie podróżne lekarzy i zawodów medycznych można zawrzeć w wersji indywidualnej lub rodzinnej, z niższą lub wyższą sumą ubezpieczenia, przy czym rodzina to podróżujący wspólnie z ubezpieczonym przedstawicielem zawodu medycznego małżonek/partner oraz dzieci własne, partnera lub przysposobione.

Zawiera się je na okres 12 miesięcy, z nielimitowaną liczbą wyjazdów. Nie trzeba tych wyjazdów nigdzie zgłaszać, natomiast ważne jest, by jeden wyjazd nie trwał dłużej niż 45 dni.

Jakie korzyści wynikają dla Państwa z zawarcia ubezpieczenia w takiej formie?​

 • Przede wszystkim oszczędność czasu i odciążenie pamięci. Przed każdym wyjazdem nie trzeba jechać do agenta i pamiętać o wykupieniu kolejnej polisy krótkoterminowej.
 • To także oszczędność pieniędzy, ponieważ polisa roczna jest po prostu tańsza, niż wykupienie kilku polis krótkoterminowych.
 • To także możliwość „samoleczenia się” i swojej rodziny przez ubezpieczonego lekarza.
 • To także pokrycie kosztów leczenia i pomocy assistance w przypadku zakażenia się koronawirusem (covid-19).
 • To także organizacja i pokrycie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwego wypadku, jeśli dojdzie do nich pod wpływem alkoholu.
 • To także dostęp do telefonicznego centrum pomocy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia.

KUP POLISĘ

ZAPRASZAMY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA INTER TOUR 365
ZA NASZYM POŚREDNICTWEM